Tokenrent

Aanvraagformulier voor Jetons van TokenRent
AANVRAAGFORMULIER VOOR DE HUUR VAN JETONS
Nota: dit is geen bestelbon. Wij nemen contact op om je aanvraag verder te verwerken.
Velden aangeduid in een rode kleur zijn minimaal vereist.

AANTAL JETONS
Geef het benodigde aantal jetons op: x 1.000 jetons

Aantal sorteerborden
Geef het benodigde aantal sorteerborden op:

TRANSPORT

Geef de wijze van transport op:

vóór het evenement:
zelf afhalen
levering door TokenRent

ná het evenement:
zelf terugbrengen
afhaling door TokenRent

INFO EVENEMENT

Naam evenement:

Website:

Begindatum (dd-mm-jjjj):

Einddatum (dd-mm-jjjj):

Adres evenement:

Postcode:

Gemeente:

Provincie:

INFO ORGANISATOR

Bedrijf / vereniging:

Naam:

Adres:

Postcode:

Gemeente:

E-mail:

Telefoon / GSM:

Website:

BTW-nummer:

Opmerkingen: